Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 13/05/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 3, ngày 08/05/2018 10:47:34

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 06/05/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 5, ngày 03/05/2018 10:33:03

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 06/05/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 5, ngày 03/05/2018 10:28:47

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn

Thông báo lịch nghỉ 30/04/2018 và 01/05/2018 cho sinh viên, giảng viên tại chương trình đào tạo E-learning HOU-TOPICA
Thứ 3, ngày 24/04/2018 17:19:00

Thông báo lịch nghỉ 30/04/2018 và 01/05/2018 cho sinh viên, giảng viên tại chương trình đào tạo E-learning HOU-TOPICA Trung tâm Đại học Mở tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ lễ 30/04/2018 và 01/05/2018 cho sinh viên, giảng viên tại chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA như sau:

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ 2018 cho sinh viên, giảng viên tại chương trình đào tạo E-learning HOU-TOPICA
Thứ 3, ngày 24/04/2018 17:16:59

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ 2018 cho sinh viên, giảng viên tại chương trình đào tạo E-learning HOU-TOPICA Trung tâm Đại học Mở tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) 2018 cho sinh viên, giảng viên tại chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA như sau:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top