Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quản trị dự án
Thứ 5, ngày 03/06/2010 08:24:35

Quản trị  dự án Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Chung     ThS. Hoàng Cao Cường     ThS. Bùi Minh Lý Xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: NXB Lao động Số trang: 164 Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), yêu cầu đặt ra đối với toàn nền kinh tế là rất cấp thiết.

Quản trị Marketing
Thứ 5, ngày 03/06/2010 08:16:49

Quản trị  Marketing Chủ biên: TS. Nguyễn Ngọc Quang Xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: NXB Lao động Số trang: 220 Quản trị marketing và marketing căn bản là môn học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Nhưng khi tiếp cấn với hai môn này người học thường hay hỏi: Quản trị marketing và marketing căn bản có sự khác biệt gì?

Tâm lý học quản trị kinh doanh
Thứ 5, ngày 03/06/2010 08:09:45

Tâm lý học quản trị  kinh doanh Chủ biên: TS. Nguyễn Viết Thái                    Lê Thanh Tâm Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Thống Kê Số trang: 152 Trong kinh doanh, một trong những điều khó nhất là quản trị con người. Không ít nhà quản trị đau đầu khi giải quyết các vấn đề liên quan đến con người.

Toán Cao Cấp 2
Thứ 5, ngày 03/06/2010 06:04:12

Toán Cao Cấp 2 Chủ biên: TS. Nguyễn Đăng Tuấn (Chủ biên)                    PGS.TS. Bùi Minh Trí Xuất bản: 2009  Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: 172 Để tiếp cận với phương pháp học mới - E-learning, giáo trình Toán Cao Cấp 2 phục vụ học viên tìm hiểu và bố sung hoàn thiện kiến thức về

Toán Cao Cấp 1
Thứ 5, ngày 03/06/2010 06:01:38

Toán Cao Cấp 1 Chủ biên: TS. Trần Xuân Tiếp                    ThS. Nguyễn Danh Tú Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Số trang: 156 Toán Cao Cấp 1 - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học bao gồm: Hàm số và giới hạn; Hàm nhiều biến; Các bài toán cực trị; Phép tính tích phân ;

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top