Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Luật kinh tế
Thứ 5, ngày 03/06/2010 05:22:34

Luật kinh tế Chủ biên: TS. Trần Thị Hòa Bình (Chủ biên)                    ThS. Đào Ngọc Báu                    ThS. Cao Thùy Dương Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Thống Kê Số trang: 188 Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải am hiểu pháp luật và kinh doanh đúng ...

Thương mại điện tử
Thứ 5, ngày 03/06/2010 05:20:03

Thương mại điện tử Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Thoan Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: 196 Hiện nay trên thế giới thương mại điện tử đã trở lên rất phát triển. Vì thế việc nghiên cứu thương mại điện tử trở lên cần thiết hơn bao giờ hết.

Tiếng anh chuyên ngành Tài chính – Kế toán
Thứ 5, ngày 03/06/2010 05:15:56

Tiếng anh chuyên ngành Tài chính – Kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Đức Hoạt                    Ths. Phạm Thị Hạnh Xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: 156 Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành một phương tiện vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể thiếu.

Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản l‎ý doanh nghiệp
Thứ 5, ngày 03/06/2010 05:13:31

Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản l‎ý doanh nghiệp Chủ biên: Ths. Lương Văn Úc (Chủ biên)                    Ths. Đặng Hồng Sơn Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Số trang: 248 Soạn thảo văn bản là một mảng quan trọng không thể tách rời trong việc điều hành quản lý các doanh nghiệp.

Thuế
Thứ 5, ngày 03/06/2010 04:40:26

Thuế Chủ biên: ThS. Nguyễn Minh Đức Xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: NXB Lao động Số trang: 192 Luật quản lý thuế đã đi vào cuộc sống góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top