Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Kinh tế Vĩ mô
Thứ 5, ngày 03/06/2010 04:37:03

Kinh tế  Vĩ mô Chủ biên: ThS. Phan Thế Công                    TS. Lê Quốc Hội Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Số trang: 284 Hàng ngày, hàng giờ trên Tivi, internet, báo chí, các phương tiện truyền thông khác bạn đều thấy khái niệm như: tăng trưởng kinh tế, sự bùng nổ hay suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, các cân thanh toán và tỷ giá hối ...

Kinh tế Vi mô
Thứ 5, ngày 03/06/2010 04:32:49

Kinh tế  Vi mô Chủ biên: Ths. Phạm Thị Hạnh Nhân Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Số trang: 316 Bạn có hiểu được các Quy tắc lựa chọn và ra quyết định kinh tế của Doanh nghiệp và Người tiêu dùng? Bạn có khả năng phân tích, giải thích được các Xu hướng vận động của thị trường, giá cả hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng tới các xu hướng này không?

Danh sách hội đồng khoa học
Thứ 4, ngày 27/01/2010 10:13:28

Danh sách hội đồng khoa học Danh sách hội đồng khoa học  

Danh sách Giảng viên Chương trình BA
Thứ 4, ngày 27/01/2010 08:52:50

Danh sách Giảng viên  Chương trình BA Danh sách Giảng viên Chương trình BA  

Khung chương trình đào tạo
Thứ 4, ngày 27/01/2010 08:44:53

1. Chương trình Cử nhân ngành Quản trị Kinh Doanh: Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top