Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Năm 2011: Bỏ tiền vào đâu?
Thứ 5, ngày 10/03/2011 07:12:54

Năm 2011: Bỏ tiền vào đâu? Chứng khoán được một số chuyên gia cho là kênh đầu tư an toàn trong năm 2011.

Làm sao kỹ thuật tài chính có thể thúc đẩy chiến lược của công ty
Thứ 6, ngày 04/03/2011 08:36:08

Làm sao kỹ thuật tài chính có thể thúc đẩy chiến lược của công ty Các nhà quản trị của những doanh nghiệp thành công thường xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các cổ đông.

Luật miễn thuế, thông tư bắt nộp!
Thứ 4, ngày 02/03/2011 09:33:25

Luật miễn thuế, thông tư bắt nộp! Theo luật định, thì thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, quy định ấy đi vào thực tế thì đã bị biến dạng quá lớn, để rồi chỉ thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm là được miễn thuế; còn các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi khác, trong đó có gửi vàng thì vẫn phải nộp thuế.

Chúng ta có thực sự cần đến các ngân hàng
Thứ 6, ngày 07/01/2011 10:09:37

Chúng ta có thực sự cần đến các ngân hàng Kiến thức ngành tài chính ngân hàng. 

Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn!
Thứ 4, ngày 17/11/2010 08:08:44

Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn! Cuộc khủng hoảng toàn cầu đang buộc các công ty xoay sở để có đủ tiền mặt. Và đây chính là lúc nên dành thời gian nhìn nhận tỉnh táo và thận trọng cách quản lý nguồn vốn lưu động.

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top