Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Giáo trình kỹ sư tin học
Nhập môn Internet và E-Learning
Thứ 5, ngày 03/06/2010 10:28:56

Nhập môn Internet và E-Learning Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Quang Hoan (Chủ biên)                    ThS.Nguyễn Thành Trung                    ThS. Chu Quang Ngọc Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Số trang: 132 Giáo trình Nhập môn Internet và E-learing nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Internet, cách sử dụng các dịch vụ của Internet để ...

Toán Cao Cấp 2
Thứ 5, ngày 03/06/2010 06:04:12

Toán Cao Cấp 2 Chủ biên: TS. Nguyễn Đăng Tuấn (Chủ biên)                    PGS.TS. Bùi Minh Trí Xuất bản: 2009  Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: 172 Để tiếp cận với phương pháp học mới - E-learning, giáo trình Toán Cao Cấp 2 phục vụ học viên tìm hiểu và bố sung hoàn thiện kiến thức về

Toán Cao Cấp 1
Thứ 5, ngày 03/06/2010 06:01:38

Toán Cao Cấp 1 Chủ biên: TS. Trần Xuân Tiếp                    ThS. Nguyễn Danh Tú Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Số trang: 156 Toán Cao Cấp 1 - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học bao gồm: Hàm số và giới hạn; Hàm nhiều biến; Các bài toán cực trị; Phép tính tích phân ;

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top