Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Giới thiệu
Mô hình đào tạo
Thứ 6, ngày 22/01/2010 04:39:18

Mô hình đào tạo Để tạo được thành công HOU-TOPICA sử dụng mô hình 4H quan tâm đến nhiều khía cạnh trong đào tạo.

Phương pháp đào tạo
Thứ 4, ngày 10/09/2008 18:41:36

Phương pháp đào tạo HOU-TOPICA ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong toàn bộ hoạt động đào tạo. Các nội dung thảo luận nhóm, nhập vai, thực hành, trò chơi giáo dục được áp dụng thường xuyên trong các giờ học online và offline. HOU-TOPICA phối hợp với các giảng viên doanh nghiệp tham gia giảng dạy qua mạng và trong các buổi offline ở hơn 80% các môn học. Sự tham ...

Bằng cấp chứng chỉ
Thứ 5, ngày 04/09/2008 15:34:45

Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA được cấp 1. Bằng Cử nhân (bằng Kỹ sư với ngành Tin học) • Hệ từ xa, do Viện Đại học Mở Hà Nội cấp, Bộ GD-ĐT phê duyệt • Được học tiếp các chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ • Được xếp lương bậc Cử nhân tại các cơ quan

Giới thiệu HOU-TOPICA
Thứ 4, ngày 10/03/2010 02:43:35

HOU-TOPICA là chương trình gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-learning của Trung tâm E-Learning, Viện ĐH Mở Hà Nội. Trung tâm E-Learning hiện đang triển khai các Chương trình cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA với 4 chuyên ngành đào tạo:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top