Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Gương mặt giảng viên
Đam mê với lĩnh vực phát triển nhân lực
Thứ 2, ngày 13/09/2010 05:03:45

Đam mê với lĩnh vực phát triển nhân lực Thầy Đào Trọng Khang, giám đốc DTK Consulting, giảng viên chương trình Kế toán (FA), Topica.  

Người thầy đam mê với lĩnh vực phát triển nhân lực
Thứ 5, ngày 09/09/2010 05:03:45

Người thầy đam mê với lĩnh vực phát triển nhân lực Thầy Đào Trọng Khang, giám đốc DTK Consulting, giảng viên chương trình Kế toán (FA), Topica.

Giảng dạy là quá trình hoàn thiện bản thân mình
Thứ 2, ngày 26/07/2010 08:21:41

Giảng dạy là quá trình hoàn thiện bản thân mình Thầy Trần Hồng Phúc - Kỹ sư hệ thống cao cấp - công ty NET Solutions Vietnam, giảng viên chương trình IT (đào tạo kỹ sư tin học ứng dụng), Topica.

Mong muốn chia sẻ kinh nghiệp vì học viên elearning rất ấn tượng
Thứ 5, ngày 22/07/2010 07:11:50

Mong muốn chia sẻ kinh nghiệp vì học viên elearning rất ấn tượng Giám đốc kinh doanh - công ty S - Media, giảng viên chương trình BA (Quản trị kinh doanh) của Topica.

Khi chia sẻ kinh nghiệm, tôi thấy mình sống có ích hơn
Thứ 6, ngày 16/07/2010 02:33:45

Khi chia sẻ kinh nghiệm, tôi thấy mình sống có ích hơn Phó Giám đốc ban Thanh tra pháp chế - Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Luật sư thuộc đoàn luật sư TP.HCM, giảng viên chương trình BA (Quản trị kinh doanh), Topica.

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top