Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Hướng dẫn tuyển sinh
Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh
Thứ 6, ngày 12/03/2010 02:42:49

  I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH   Ngành Kế toán: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng và trung cấp   Ngành Tài chính ngân hàng: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng   Ngành Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng   Ngành Công nghệ thông tin: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng và trung cấp

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top