Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Sinh viên tiêu biểu
"Không có việc gì khó, miễn là đã học là phải học thực sự"
Thứ 5, ngày 11/11/2010 09:49:44

Chị Nguyễn Thị Hương Thu, học viên tiêu biểu có điểm tổng kết cao nhất lớp văn bằng 2 kế toán 094101. A1 - học kỳ III năm 2010.

Quyết định học tập tại TOPICA: "Cơ hội để tôi tỏa sáng"
Thứ 6, ngày 22/10/2010 02:40:28

Quyết định học tập tại TOPICA: Chị Nguyễn Thị Phương Anh, học viên tiêu biểu lớp liên thông kế toán 094101.B1, nhóm phó xuất sắc học kỳ III năm học 2010.

Nghiên cứu viên trẻ tuổi: "Elearning mới mẻ và thú vị"
Thứ 5, ngày 14/10/2010 03:53:15

Nghiên cứu viên trẻ tuổi: Nhóm trưởng xuất sắc, có thành tích trong tổ chức hoạt động nhóm.

Học viên lớn tuổi thành công nhờ quan niệm "Học là việc cả đời"
Thứ 6, ngày 08/10/2010 03:32:41

Học viên lớn tuổi thành công nhờ quan niệm Anh Nguyễn Xuân Luân, học viên tiêu biểu của TOPICA lớp 104201.U1

Chia sẻ của học viên tiêu biểu lớp 094321.D6, quản trị kinh doanh
Thứ 2, ngày 04/10/2010 09:08:45

Chia sẻ của học viên tiêu biểu lớp 094321.D6, quản trị kinh doanh Học viên có thành tích học tập xuất sắc - nhóm trưởng tích cực lớp quan tri kinh doanh 094321.D6

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top