Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Sinh viên tiêu biểu
Học nhóm - Phương pháp học tập thú vị
Thứ 4, ngày 22/09/2010 09:52:41

Học nhóm - Phương pháp học tập thú vị   Học viên có thành tích học tập xuất sắc - nhóm phó tích cực của nhóm 1 lớp văn bằng 2 quản trị kinh doanh 094201.C4

Niềm tin cho những ước mơ bay cao
Thứ 6, ngày 17/09/2010 03:01:04

Niềm tin cho những ước mơ bay cao   Anh Thái Bình Dương, học viên tiêu biểu học kỳ I năm 2010, lớp liên thông quản trị kinh doanh 094201.D4

Thành công - kết quả của nỗ lực và hành động cụ thể
Thứ 6, ngày 20/08/2010 09:10:21

Thành công - kết quả của nỗ lực và hành động cụ thể Anh Phạm Hồng Cường, học viên tiêu biểu học kỳ I năm 2010, lớp quản trị kinh doanh 104201.U1.

Học viên tiêu biểu của TOPICA: "Elearning - nhịp nối kiến thức"
Thứ 6, ngày 20/08/2010 08:26:57

Học viên tiêu biểu của TOPICA: Chị Lê Thị Thanh Huyền, học viên tiêu biểu lớp liên thông quản trị kinh doanh 094201.D4

Chủ tịch công đoàn của LionLord Corp: Cô lớp trưởng năng động
Thứ 5, ngày 29/07/2010 07:25:28

Chủ tịch công đoàn của LionLord Corp: Cô lớp trưởng năng động Chị Chung Thị Thu Nga – Học viên tiêu biểu học kỳ I, lớp trưởng lớp liên thông kế toán 094121.B3

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top