Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Sinh viên tiêu biểu
Nhóm trưởng gương mẫu: "Làm hết sức - Chơi hết mình"
Thứ 5, ngày 10/06/2010 02:59:00

Nhóm trưởng gương mẫu: Nhóm trưởng gương mẫu, đạt thành tích học tập tốt lớp liên thông quản trị kinh doanh 094221.D5 kỳ 1 năm 2010

Học elearning và tích cực xây dựng phong trào lớp
Thứ 5, ngày 10/06/2010 04:00:51

Học elearning và tích cực xây dựng phong trào lớp Học viên tích cực tổ chức - xây dựng phong trào lớp kỳ I-2010 lớp văn bằng 2 094221.C5, quản trị kinh doanh.

Niềm vui khi tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa
Thứ 5, ngày 10/06/2010 04:00:56

Niềm vui khi tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa Anh Đồng Văn Lĩnh - học viên tích cực với hoạt động ngoại khóa nhất lớp 0942.C1, quản trị kinh doanh

Nhóm trưởng xinh đẹp và tài năng
Thứ 5, ngày 10/06/2010 02:54:34

Nhóm trưởng xinh đẹp và tài năng   Nhóm trưởng xuất sắc kỳ II - 2010 lớp 0942.D1, quản trị kinh doanh.

Gặp học viên xuất sắc ngành quản trị kinh doanh
Thứ 5, ngày 10/06/2010 03:30:15

Gặp học viên xuất sắc ngành quản trị kinh doanh Học viên xuất sắc kỳ I & II lớp văn bằng 2 0942EL.C1, quản trị kinh doanh.

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top