Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Lịch thi hết môn các lớp ngành kế toán, tài chính ngân hàng Ngày 06/10/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 6, ngày 04/10/2019 09:32:29

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:   - Tài chính ngân hàng: TD10 - Kế toán: FD12   Thời gian 07h30 đến 12h30 ngày 06/10/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Vạn Tường - Số 469 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết vui lòng xem chi tiết : - ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 06/10/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 6, ngày 04/10/2019 09:29:59

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: Quản trị kinh doanh: OD76 Thời gian 07h30 đến 11h30 ngày 06/10/2019 Địa điểm: Trường Trung cấp Âu Việt, số 15, Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM Link sơ đồ đường đi Vì lịch thi các lớp khác nhau vui lòng xem chi tiết - Lịch thi ...

Lịch thi lại các lớp ngành Quản trị kinh doanh. ngày 22/09/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 3, ngày 17/09/2019 10:23:47

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: - Quản trị kinh doanh: OD44, OD46, OD56, OD58, OD60, OD62, OD64  Thời gian 07h30 đến 18h00 ngày 22/02/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Vạn Tường - Số 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết Vui lòng xem chi ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế Toán, Tài Chính. ngày 22/09/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 3, ngày 17/09/2019 10:22:52

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:  Quản trị kinh doanh: OD66, TD12, TD14, FD14, FD16 Thời gian 07h30 đến 11h00 ngày 22/09/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Âu Việt - Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết Vui lòng xem chi tiết: - ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh. ngày 08/09/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 04/09/2019 11:24:29

Nội dung thi hết môn Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: Ngành Quản trị kinh doanh: OD68, OD70, OD72, OD74 Thời gian 07h30 đến 18h00 ngày 08/09/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Âu Việt - Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết Vui lòng xem chi ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top