Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh Lịch thi lại dành cho SV đăng kí thi lại ngày 26/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 22/11/2017 11:23:36

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh Lịch thi lại dành cho SV đăng kí thi lại  ngày 26/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC  Âu Việt) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN TẠI TRUNG T M GDTX TÔN ĐỨC THẮNG
Thứ 4, ngày 15/11/2017 15:22:18

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN  TẠI TRUNG T M GDTX TÔN ĐỨC THẮNG Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến HOU – TOPICA thông báo kế hoạch thi lại ngày 19/11/2017 như sau:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán ngày 12/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 08/11/2017 10:58:40

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán ngày 12/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 05/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 01/11/2017 18:27:32

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 05/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin ngày 05/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 01/11/2017 18:27:32

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin ngày 05/11/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Tin mới nhất...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top