Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 22/10/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 6, ngày 20/10/2017 15:09:56

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 22/10/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 22/10/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 6, ngày 20/10/2017 15:00:16

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 22/10/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC  Âu Việt) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN TẠI TRUNG TÂM GDTX TÔN ĐỨC THẮNG
Thứ 5, ngày 12/10/2017 21:53:51

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN TẠI TRUNG TÂM GDTX TÔN ĐỨC THẮNG Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến HOU – TOPICA thông báo kế hoạch thi hết môn ngày 15/10/2017 như sau:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, tài chính ngân hàng ngày 15/10/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 3, ngày 10/10/2017 21:39:06

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, tài chính ngân hàng ngày 15/10/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC  Âu Việt) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 08/10/2017 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng
Thứ 5, ngày 05/10/2017 22:37:55

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGÀY 08/10/2017 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến HOU – TOPICA thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp ngày 08/010/2017 như sau:

Tin mới nhất...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top