Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Tài Chính ngày 26/05/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 5, ngày 23/05/2019 16:32:41

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:   -Tài Chính: TD12, TD14 - Quản trị kinh doanh: OD66   Thời gian 07h30 đến 12h00 ngày 26/05/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Âu Việt - Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết Vui lòng xem ...

Lịch thi lại các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế Toán,Tài Chính Ngân Hàng. ngày 19/05/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 6, ngày 17/05/2019 09:18:53

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: - Quản trị kinh doanh - Tài Chính Ngân Hàng - Kế Toán Thời gian 07h30 đến 17h00 ngày 19/05/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Vạn Tường - Số 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết Vui lòng xem chi tiết: - Lịch thi hết môn ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán ngày 19/05/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 6, ngày 17/05/2019 09:16:04

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:   - Kế toán FD8 - Quản trị kinh doanh: OD68, OD70, OD72   Thời gian 07h30 đến 17h00 ngày 19/05/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Âu Việt - Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết Vui lòng xem ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế Toán,Tài Chính Ngân Hàng. ngày 12/05/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 08/05/2019 08:32:13

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:   - Quản trị kinh doanh:  OD48, OD50, OD52, OD54,  - Tài Chính Ngân Hàng: TD8 - Kế Toán: FD10, FD12 Thời gian 07h30 đến 17h00 ngày 12/05/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Vạn Tường - Số 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM Link sơ đồ đường đi ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Tài Chính Ngân Hàng. ngày 21/04/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 17/04/2019 16:27:51

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:   - Quản trị kinh doanh:  OD44, OD46 - Tài Chính Ngân Hàng: TD10 Thời gian 07h30 đến 10h15 ngày 21/04/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Vạn Tường - Số 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM Link sơ đồ đường đi tại đây Xem chi tiết Vui lòng xem chi ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top