Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
TP Hồ Chí Minh, 28/11, lễ khai giảng các lớp C10, D10, E6, G8, O2
Thứ 6, ngày 19/11/2010 03:17:45

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch lễ khai giảng ngày 28/11/2010

Hà Nội, 21/11, lớp A4-B4-E3, K1, G3-H3, C4-D4 thi hết môn và học tập trung
Thứ 4, ngày 17/11/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:

Hà Nội, 21/11, lớp U1 ngành QTKD thi hết môn và học tập trung
Thứ 4, ngày 17/11/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:

Hải Phòng,21/11, C6 - D6 ngành Quản trị Kinh doanh thi hết môn và học tập trung
Thứ 2, ngày 15/11/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo buổi offline - lớp 104231.C6-D6 - Ngành Quản trị kinh doanh

Hà Nội, 14/11, Thông báo khởi động các lớp A7,B7,E7,O1,G7,K4 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tin học ứng dụng, Tài chính ngân hàng
Thứ 4, ngày 10/11/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo cho các anh/chị học viên đã trúng tuyển kỳ kiểm tra đầu vào các lớp:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top