Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Hải Phòng, 24/10, kiểm tra đầu vào các ngành Tin học, Tài chính Ngân hàng
Chủ nhật, ngày 17/10/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo cho các thí sinh đăng ký dự kỳ sơ tuyển vào các chương trình Kỹ sư Tin học ứng dụng, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, tới dự kiểm tra đầu vào.

Hà Nội, 17/10, C1-D1-C9-D9 thi hết môn và học tập trung
Thứ 3, ngày 12/10/2010 05:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch thi hết môn và học tập trung các lớp:

Hà Nội, 16/10, C1-D1 học tập trung
Thứ 2, ngày 11/10/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:

TP HCM, 10/10, các lớp A5(học vượt), B5 (học vượt), B3, E2, E4, K2 (học vượt), C3, D3, U2 và C5, C7, D5, D7, C8, D8 (thi lại) học tập trung và thi hết môn
Thứ 3, ngày 05/10/2010 17:00:00

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

TP HCM, 26/9, các lớp E4, A5, B5, K2, D3', D5', D7' (đối tượng bổ sung), G4, H4 học tập trung và thi hết môn
Thứ 4, ngày 22/09/2010 17:00:00

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Tin mới nhất...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top