Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
TP HCM, 12/09, Hoãn học tập trung và thi hết môn tại Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
Thứ 3, ngày 07/09/2010 17:00:00

THÔNG BÁO về việc HOÃN tổ chức học và thi hết môn ngày 12/9/2010 tại Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, 29/8, thi hết môn và học tập trung lớp U1 ngành Quản trị Kinh doanh
Thứ 7, ngày 28/08/2010 14:01:08

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hà Nội, 29/08, Kỳ thi kiểm tra đầu vào các ngành Tin học, QTKD, KT, TCNH
Thứ 3, ngày 24/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo cho các thí sinh đăng ký dự kỳ sơ tuyển vào các chương trình Kỹ sư Tin học ứng dụng, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Kế toán tới dự kiểm tra đầu vào.

TP HCM, 29/8, các lớp C8-D8, G6, A5-B5-K2, U2 học tập trung và thi hết môn
Thứ 3, ngày 24/08/2010 17:00:00

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hải Phòng, 29/8, Kỳ thi kiểm tra đầu vào các ngành Tin học, QTKD, KT, TCNH
Thứ 3, ngày 24/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo cho các thí sinh đăng ký dự kỳ sơ tuyển vào các chương trình Kỹ sư Tin học ứng dụng, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Kế toán tới dự kiểm tra đầu vào.

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top