Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Hà Nội, 29/8, lớp A1-B1-A2-B2-A4-B4-E1-E3, K1, G1-H1-G3-H3 thi hết môn và học tập trung
Thứ 3, ngày 24/08/2010 17:00:00

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hải Phòng, 29/8, lớp 104231.C6-D6 ngành Quản trị Kinh doanh thi hết môn
Thứ 2, ngày 23/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch thi hết môn các lớp:

Thi và học tập trung các lớp C1 - D1 ngành QTKD, ngày 15 tháng 8, tại Hà Nội
Thứ 3, ngày 10/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch thi và học tập trung các lớp:

Buổi thi hết môn và học tập trung các lớp ngành Kế toán và QTKD, ngày 15/08/2010, tại TP HCM
Thứ 3, ngày 10/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch Thi hết môn và học tập trung

TP HCM, lịch học và thi tập trung các lớp C8, D8, G6, U2, E4, G4, H4 25/7/2010
Thứ 5, ngày 22/07/2010 17:00:00

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top