Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Hải Phòng, 29/8, Kỳ thi kiểm tra đầu vào các ngành Tin học, QTKD, KT, TCNH
Thứ 3, ngày 24/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo cho các thí sinh đăng ký dự kỳ sơ tuyển vào các chương trình Kỹ sư Tin học ứng dụng, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Kế toán tới dự kiểm tra đầu vào.

Hà Nội, 29/8, lớp A1-B1-A2-B2-A4-B4-E1-E3, K1, G1-H1-G3-H3 thi hết môn và học tập trung
Thứ 3, ngày 24/08/2010 17:00:00

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hải Phòng, 29/8, lớp 104231.C6-D6 ngành Quản trị Kinh doanh thi hết môn
Thứ 2, ngày 23/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch thi hết môn các lớp:

Thi và học tập trung các lớp C1 - D1 ngành QTKD, ngày 15 tháng 8, tại Hà Nội
Thứ 3, ngày 10/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch thi và học tập trung các lớp:

Buổi thi hết môn và học tập trung các lớp ngành Kế toán và QTKD, ngày 15/08/2010, tại TP HCM
Thứ 3, ngày 10/08/2010 17:00:00

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo kế hoạch Thi hết môn và học tập trung

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top