Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Hà Nội, 18/7, lịch học và thi tập trung các lớp C2, C4, D2, D4, A4, B4, E3, K1, G3, H3
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hà Nội, lớp U1 ngành Quản trị Kinh doanh, học tập trung và thi hết môn, 18/7/2010
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hải Phòng, 18/7/2010, lớp 104231.C6-D6 ngành Quản trị Kinh doanh học tập trung
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA trân trọng thông báo cho các học viên lớp Quản trị kinh doanh 104231.C6-D6 tới dự:

Hà Nội, 4/7, Học và thi tập trung các lớp tin học G1,H1; Kế toán A2,B2,E1,A4,B4,E3; Ngân hàng K1
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hà Nội, 27/06, Kỳ thi kiểm tra đầu vào các ngành Tin học, QTKD, KT, TCNH
Thứ 6, ngày 25/06/2010 03:25:24

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo cho các thí sinh đăng ký dự kỳ sơ tuyển vào các chương trình Kỹ sư Tin học ứng dụng, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Kế toán tới dự kiểm tra đầu vào.

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top