Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Thành phố Hồ Chí Minh, lịch học và thi tập trung các lớp C5, C7, D3, D5, D7, A5, B5, K2, G2, H2 18/7/2010
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hà Nội, 18/7, lịch học và thi tập trung các lớp C2, C4, D2, D4, A4, B4, E3, K1, G3, H3
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hà Nội, lớp U1 ngành Quản trị Kinh doanh, học tập trung và thi hết môn, 18/7/2010
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

Hải Phòng, 18/7/2010, lớp 104231.C6-D6 ngành Quản trị Kinh doanh học tập trung
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA trân trọng thông báo cho các học viên lớp Quản trị kinh doanh 104231.C6-D6 tới dự:

Hà Nội, 4/7, Học và thi tập trung các lớp tin học G1,H1; Kế toán A2,B2,E1,A4,B4,E3; Ngân hàng K1
Thứ 3, ngày 29/06/2010 03:05:09

Trung tâm đào tạo E-Learning thông báo lịch học và thi tập trung

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top