Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Hà Nội, 27/06, Kỳ thi kiểm tra đầu vào các ngành Tin học, QTKD, KT, TCNH
Thứ 6, ngày 25/06/2010 03:25:24

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo cho các thí sinh đăng ký dự kỳ sơ tuyển vào các chương trình Kỹ sư Tin học ứng dụng, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Kế toán tới dự kiểm tra đầu vào.

TP Hồ Chí Minh, 20/06/2010, Thi kiểm tra đầu vào
Thứ 4, ngày 16/06/2010 09:34:44

THÔNG BÁO V/v: Thi kiểm tra đầu vào ngày 20/06/2010  

Hải Phòng, 20/6/2010, lớp 104231.C6-D6 ngành Quản trị Kinh doanh học tập trung
Thứ 4, ngày 16/06/2010 03:04:41

Chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA trân trọng thông báo cho các học viên lớp Quản trị kinh doanh 104231.C6-D6 tới dự:

Hà Nội, 20/6/2010, lớp 104201.U1 ngành Quản trị Kinh doanh học tập trung
Thứ 4, ngày 16/06/2010 03:04:41

Chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA trân trọng thông báo cho các học viên lớp Quản trị kinh doanh 104201.U1 tới dự:

TP HCM, 27/06, Khởi động các lớp Quản trị Kinh doanh và Tin học
Thứ 2, ngày 14/06/2010 10:17:38

TP HCM, 27/06, Khởi động các lớp Quản trị Kinh doanh và Tin học Trung tâm đào tạo E-Learning, Viện Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo chương trình khởi động các lớp ngành Quản trị kinh doanh và Tin học ứng dụng khóa 4 tại TP HCM như sau: Thời gian: 7h30 Chủ nhật, ngày 27 tháng 6 năm 2010

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top