Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 29/07/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 25/07/2018 11:01:43

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn

Rạng rỡ ngày Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA
Thứ 6, ngày 20/07/2018 15:23:27

Rạng rỡ ngày Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp  Chương trình Cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA Nếu Tốt nghiệp là một sự kiện trọng đại đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời Sinh viên, thì đối với Tân Cử nhân, Tân Kỹ sư chương trình Đào tạo Cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA, Lễ Bế giảng và Trao bằng Tốt nghiệp còn mang nhiều ý nghĩa khác biệt, độc đáo.

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng ngày 22/07/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 18/07/2018 14:11:16

Nội dung thi hết môn

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán ngày 22/07/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 18/07/2018 14:08:40

Nội dung thi hết môn

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh,Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 08/07/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 5, ngày 05/07/2018 10:00:19

Nội dung thi hết môn

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top