Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh,Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 08/07/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 5, ngày 05/07/2018 09:58:00

Nội dung thi hết môn

Rạng rỡ ngày Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA
Thứ 5, ngày 05/07/2018 09:53:22

Rạng rỡ ngày Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp  Chương trình Cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA Nếu Tốt nghiệp là một sự kiện trọng đại đánh dấu bước ngoặc lớn trong cuộc đời Sinh viên, thì đối với Tân Cử nhân, Tân Kỹ sư chương trình Đào tạo Cử nhân trực truyến HOU-TOPICA, Lễ Bế giảng và Trao bằng Tốt nghiệp còn mang nhiều ý nghĩa khác biệt, độc đáo.

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh,Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 03/06/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 30/05/2018 09:53:30

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 03/06/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 30/05/2018 09:50:46

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 13/05/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 3, ngày 08/05/2018 10:47:34

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top