Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 06/05/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 5, ngày 03/05/2018 10:33:03

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 06/05/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 5, ngày 03/05/2018 10:28:47

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Lịch thi lại dành cho SV đăng kí thi lại ngày 22/04/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 2, ngày 16/04/2018 14:36:18

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Lịch thi lại dành cho SV đăng kí thi lại ngày 22/04/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 2, ngày 16/04/2018 14:30:10

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh,Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 15/04/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 11/04/2018 10:05:36

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top