Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 3, ngày 09/03/2010 03:14:38

  Viện Đại Học Mở Hà Nội – Trung tâm đào tạo E-Learning trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh như sau:   1. Ngành và đối tượng tuyển sinh    Ngành kế toán: Tốt nghiệp Đại học các ngành; Cao đẳng - Trung cấp kế toán; hoặc tốt nghiệp PTTH. Ngành Tài chính – Ngân Hàng: Tốt nghiệp Đại học các ngành; Trung cấp tài chính ngân hàng; ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top