Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến

Xem tiếp

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh

  I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH   Ngành Kế toán: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng và trung cấp   Ngành Tài chính ngân hàng: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng   Ngành Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng   Ngành Công nghệ thông tin: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng và trung cấp

Xem tiếp

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top