Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Bằng cấp chứng chỉ


Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến HOU-TOPICA được cấp


1. Bằng Cử nhân (bằng Kỹ sư với ngành Tin học)

• Hệ từ xa, do Viện Đại học Mở Hà Nội cấp, Bộ GD-ĐT phê duyệt

• Được học tiếp các chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ

• Được xếp lương bậc Cử nhân tại các cơ quan


2. Chứng chỉ Tốt nghiệp HOU-TOPICA

 

• Do Chương trình Cử nhân Trực tuyến HOU-TOPICA cấp

• Được các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top