Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Giới thiệu Chương trình Kỹ sư tin học


Khung chương trình theo chuẩn của hiệp hội máy tính Hoa kỳ (ACM).
Được phê duyệt bởi Hội đồng Khoa học gồm các chuyên gia uy tín ngành CNTT trong và ngoài nước.
Đào tạo định hướng công việc, nội dung thực hành xuất phát từ các tình huống thực tiễn.

 

 

 

 it
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top