Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Hà Nội, 13/06/2010, Học và thi các lớp ngành: Tin học, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng


Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch học tập trung và thi hết môn

Học viên :
  • Lớp 094201C1, 094201D1, 094221C4, 094221D4 ngành Quản trị Kinh Doanh
  • Lớp 094101A2, 094101B2, 094101E1, 094121A4, 094121B4, 094121E3 ngành Kế toán
  • Lớp 094101K1 ngành Tài chính - Ngân hàng
  • Lớp 091101G1, 091101H1, 091101G3, 091101H3 ngành Tin học
Địa điểm:
Tầng 3-4, Cơ sở đào tạo Viện Đại học Mở Hà Nội, số 267 Ngọc Hồi, Hà Nội
Thời gian:
Ngày 13 tháng 6 năm 2010
Xem chi tiết:
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top