Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Học liệu đa phuơng tiện “tin học cơ bản” trên nền tảng giáo trình UP


Sau khi nghe một số trường trong cả nước trình bày, Thạc sỹ Phạm Minh Tuấn đã trình bày phương pháp và quá trình phát triển bộ học liệu đa phương tiện "tin học cơ bản".

Sau khi nghe một số trường trong cả nước trình bày, Thạc sỹ Phạm Minh Tuấn đã trình bày phương pháp và quá trình phát triển bộ học liệu đa phương tiện "tin học cơ bản".

Bộ học liệu lấy kiến thức cơ bản từ bộ giáo trình UP, là bộ giáo trình do Microsoft cung cấp. Từ bộ giáo trình UP, hội đồng giáo viên đã lựa chọn những kiến thức cơ bản nhất, phù hợp nhất với trình độ học viên của Việt Nam từ đó biên tập và phù hợp hóa để trở thành giáo trình sách in cho Sinh Viên. Từ những kiến thức đó, đội ngũ kỹ thuật viên và lập trình viên đã tiến hành hình ảnh hóa và mô phỏng hóa để cho ra đời phiên bản đa phương tiện tích hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan: Computer Base; Web Base; Mobile Base .

Các phiên bản tạo nên hệ thống học liệu với các tiêu chí chính là: Đây đủ kiến thức cần thiết, tạo hứng thú cho người học và dễ học, tạo tính thuận tiện khi học ...

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top