Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Hội thảo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Vườn ươm doanh nghiệp và công viên công nghệ


Hội thảo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Vườn ươm doanh nghiệp và công viên công nghệ
Từ ngày 3 – 6/10/2007, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Vườn ươm doanh nghiệp và công viên công nghệ. Hội thảo được tổ chức bởi Chương trình liên kết giữa các cơ quan phát triển quốc tế (infoDev), Chương trình Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ phát triển của Ngân hàng Thế giới và Vườn ươm doanh nghiệp CRC – TOPIC (thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội).
Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tới trao đổi kiến thức và sáng kiến về việc tăng cường phát triển và cạnh tranh tại các nền kinh tế đang trỗi dậy thông qua các phát minh, sáng chế và ý tưởng kinh doanh dựa trên nền tảng ICT, đặc biệt là thông qua ươm tạo doanh nghiệp.
Chủ đề chính được bàn luận tạo hội thảo bao gồm:
- Chia sẻ kinh nghiệm về hoạch định và triển khai khung chính sách quốc gia để hỗ trợ sáng tạo và tinh thần kinh doanh.
- Tạo đòn bẩy ICT trong các vườn ươm doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động và nâng cao ảnh hưởng kinh tế – xã hội.
- Quốc tế hoá các công ty được ươm tạo thông qua các quá trình hợp tác ươm tạo và các chương trình hỗ trợ phát triển. Mô hình vườn ươm hoạt động hiệu quả tại địa phương và liên kết tốt với doanh nghiệp tại nông thôn, doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu xã hội và doanh nghiệp nhỏ.
- Khảo sát những cơ hội và thách thức đối với ươm tạo doanh nghiệp tại các quốc đảo đang phát triển, trong đó có các đảo Thái Bình Dương.
InfoDev có văn phòng đặt tại Ngân hàng Thế giới hoạt động với mục tiêu tối đa hoá ảnh hưởng của ICT trong các nỗ lực phát triển nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững và giảm đói nghèo. Năm 2002, để đối phó với những thách thức mà các doanh nghiệp nhỏ ứng dụng ICT gặp phảI, infoDev đã đưa ra Chương trình “Sáng kiến Vườn ươm doanh nghiệp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng ICT và khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại các nước đang phát triển. Chương trình đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hơn 70 vườn ươm tại hơn 50 nước với kinh phí lên tới 20 triệu USD. Tại khu vực Châu á - Thái Bình Dương, infoDev đã hỗ trợ 19 vườn ươm doanh nghiệp tại 10 nước: Trung Quốc, ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Nepan, Philippine, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 10 triệu USD.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Valerie D'Costa, Giám đốc Chương trình của infoDev đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị. Bà bày tỏ hy vọng hội thảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hiệu quả giữa những người tham gia ươm tạo doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực. Tại hội nghị, các đại diện đến từ infoDev đã trao giấy chứng nhận cho bốn doanh nghiệp được ươm tạo.
Sự hỗ trợ của infoDev đối với ươm tạo doanh nghiệp trong khu vực đang thúc đẩy quá trình đổi mới và sự học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực ươm tạo thông qua việc ứng dụng các mô hình, dịch vụ mới để điều chỉnh hoạt động và nâng cao vai trò, ảnh hưởng của vườn ươm. Ngoài ra, InfoDev cũng tạo điều kiện cho việc xây dựng năng lực vườn ươm và hoạt động mạng lưới thông qua các hội thảo khu vực. Năm 2004, 2006, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ CRC- TOPIC trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã được nhận hai khoản tài trợ mang tính cạnh tranh cao từ infoDev.
Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, giám đốc vườn ươm CRC-TOPIC cho biết hội thảo AAPIC sẽ mang đến những kinh nghiệm quý báu và kịp thời cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam và các nhà quản lý vườn ươm. Một số bộ và cơ quan chính phủ đang hoàn tất dự thảo chính sách và quy định về ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, các công viên khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ và kinh doanh.
CRC – TOPIC đã xây dựng được uy tín và tiếp tục nhận được tài trợ từ USAid, Microsoft, Qualcomn, Hewlett, Packard và các tổ chức khác để ươm tạo trực tiếp 7 công ty, 64 trung tâm đào tạo và dịch vụ tin học tại 64 tỉnh, thành Việt Nam. Đến nay, 6 hạt giống đầu tiên trong số 7 hạt giống ươm tạo trực tiếp và 64 hạt giống ươm tạo trực tuyến đã tốt nghiệp. Vườn ươm CRC đã được lựa chọn vào Top 7 chương trình xuất sắc nhất trong số 160 chương trình được đề cử cho giải thưởng “Devolopment Gateway”.
Appic
Từ ngày 3 – 6/10/2007, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Vườn ươm doanh nghiệp và công viên công nghệ. Hội thảo được tổ chức bởi Chương trình liên kết giữa các cơ quan phát triển quốc tế (infoDev), Chương trình Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ phát triển của Ngân hàng Thế giới và Vườn ươm doanh nghiệp CRC – TOPIC (thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội).
 

Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tới trao đổi kiến thức và sáng kiến về việc tăng cường phát triển và cạnh tranh tại các nền kinh tế đang trỗi dậy thông qua các phát minh, sáng chế và ý tưởng kinh doanh dựa trên nền tảng ICT, đặc biệt là thông qua ươm tạo doanh nghiệp. 
 
Chủ đề chính được bàn luận tạo hội thảo bao gồm:
- Chia sẻ kinh nghiệm về hoạch định và triển khai khung chính sách quốc gia để hỗ trợ sáng tạo và tinh thần kinh doanh. 
- Tạo đòn bẩy ICT trong các vườn ươm doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động và nâng cao ảnh hưởng kinh tế – xã hội.
- Quốc tế hoá các công ty được ươm tạo thông qua các quá trình hợp tác ươm tạo và các chương trình hỗ trợ phát triển. Mô hình vườn ươm hoạt động hiệu quả tại địa phương và liên kết tốt với doanh nghiệp tại nông thôn, doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu xã hội và doanh nghiệp nhỏ.
- Khảo sát những cơ hội và thách thức đối với ươm tạo doanh nghiệp tại các quốc đảo đang phát triển, trong đó có các đảo Thái Bình Dương. 
 
InfoDev có văn phòng đặt tại Ngân hàng Thế giới hoạt động với mục tiêu tối đa hoá ảnh hưởng của ICT trong các nỗ lực phát triển nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững và giảm đói nghèo. Năm 2002, để đối phó với những thách thức mà các doanh nghiệp nhỏ ứng dụng ICT gặp phảI, infoDev đã đưa ra Chương trình “Sáng kiến Vườn ươm doanh nghiệp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng ICT và khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân tại các nước đang phát triển. Chương trình đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hơn 70 vườn ươm tại hơn 50 nước với kinh phí lên tới 20 triệu USD. Tại khu vực Châu á - Thái Bình Dương, infoDev đã hỗ trợ 19 vườn ươm doanh nghiệp tại 10 nước: Trung Quốc, ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Nepan, Philippine, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 10 triệu USD. 
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Valerie D'Costa, Giám đốc Chương trình của infoDev đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị. Bà bày tỏ hy vọng hội thảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hiệu quả giữa những người tham gia ươm tạo doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực. Tại hội nghị, các đại diện đến từ infoDev đã trao giấy chứng nhận cho bốn doanh nghiệp được ươm tạo.
 
Sự hỗ trợ của infoDev đối với ươm tạo doanh nghiệp trong khu vực đang thúc đẩy quá trình đổi mới và sự học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực ươm tạo thông qua việc ứng dụng các mô hình, dịch vụ mới để điều chỉnh hoạt động và nâng cao vai trò, ảnh hưởng của vườn ươm. Ngoài ra, InfoDev cũng tạo điều kiện cho việc xây dựng năng lực vườn ươm và hoạt động mạng lưới thông qua các hội thảo khu vực. Năm 2004, 2006, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ CRC- TOPIC trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã được nhận hai khoản tài trợ mang tính cạnh tranh cao từ infoDev. 
 
Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, giám đốc vườn ươm CRC-TOPIC cho biết hội thảo AAPIC sẽ mang đến những kinh nghiệm quý báu và kịp thời cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam và các nhà quản lý vườn ươm. Một số bộ và cơ quan chính phủ đang hoàn tất dự thảo chính sách và quy định về ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, các công viên khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ và kinh doanh.

CRC – TOPIC đã xây dựng được uy tín và tiếp tục nhận được tài trợ từ USAid, Microsoft, Qualcomn, Hewlett, Packard và các tổ chức khác để ươm tạo trực tiếp 7 công ty, 64 trung tâm đào tạo và dịch vụ tin học tại 64 tỉnh, thành Việt Nam. Đến nay, 6 hạt giống đầu tiên trong số 7 hạt giống ươm tạo trực tiếp và 64 hạt giống ươm tạo trực tuyến đã tốt nghiệp. Vườn ươm CRC đã được lựa chọn vào Top 7 chương trình xuất sắc nhất trong số 160 chương trình được đề cử cho giải thưởng “Devolopment Gateway”.

Theo: 
http://www.molisa.gov.vn 
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top