Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Khung chương trình IT


Khung chương trình ngành : tin học ứng dụng

đối tượng: đã tốt nghiệp PTTH, bổ túc văn hoá

 


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO E-LEARNING

NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT

MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

KHỐI 1

 KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

55

A.

 Kiến thức cơ sở

49

1

 Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 1

4

2

 Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 2

4

3

 Đường lối cách mạng của ĐCSVN

4

4

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

5

 Pháp luật đại cương

3

6

 Tiếng Anh cơ bản 1

4

7

 Tiếng Anh cơ bản 2

4

8

 Tiếng Anh cơ bản 3

4

9

 Tin học cơ bản

4

10

 Nhập môn Internet và e-Learning

3

11

 Toán cao cấp 1

4

12

 Toán cao cấp 2

4

13

 Toán xác xuất và thống kê

4

B.

 Kiến thức bổ trợ

6

1

 Phát triển kỹ năng cá nhân 1 (Kỹ năng giao tiếp)

3

2

 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 (Kỹ năng phát triển nghề nghiệp ICT)

3

KHỐI 2

 KIẾN THỨC NGÀNH

127

A.

 Kiến thức Cơ sở ngành

32

1

 Tiếng Anh chuyên ngành 1

4

2

 Tiếng Anh chuyên ngành 2

4

3

 Tiếng Anh chuyên ngành 3

4

4

 Toán rời rạc

4

5

 Nhập môn lập trình (C)

4

6

 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

7

 Nhập môn hệ điều hành

4

8

 Kiến thức cơ bản về mạng máy tính

4

B.

 Kiến thức chuyên ngành

44

1

 An ninh mạng

4

2

 Nhập môn Kỹ thuật xây dựng WEB

3

3

 Kỹ thuật Đồ họa

3

4

 Xây dựng tài liệu kỹ thuật

4

5

 Thương mại điện tử (E-Commerce)

4

7

 Khai thác CSDL quan hệ

4

8

 Lập trình ứng dụng cho máy cá nhân (C#)

3

9

 Lập trình Java căn bản

4

10

 Lập trình Web (ASP.NET)

4

11

 Phân tích và thiết kế hệ thống

4

12

 Tương tác giữa người sử dụng và ứng dụng

4

13

 Kiến trúc ứng dụng trong doanh nghiệp

3

C1.

 Các chuyên đề bắt buộc - chuyên ngành  CNPM

15

1

 Quản lý chất lượng PM

5

2

 Quản lý dự án Phần mềm

5

3

 Dự án phần mềm (Software Project)

5

C2.

C2.

 Các chuyên đề bắt buộc - chuyên ngành  MMT

15

1

 Mạng LAN và mạng không dây

5

2

 Mạng WAN

5

3

 An ninh mạng nâng cao

5

D.

 Các chuyên đề tự chọn (chọn 4/13 môn)

16

1

 Lập trình nguồn mở (PHP & MySQL)

4

2

 Lập trình Java nâng cao (JSP and STRUTS)

4

3

 Phát triển ứng dụng WEB với Java

4

4

 ERP - hệ thống quản lý doanh nghiệp

4

5

 Hệ Điều hành CSDL nâng cao (Oracle  RDBMS)

4

6

 Dịch vụ web(XML) với JAVA

4

7

 Thực hành bảo trì máy tính và mạng máy tính

4

8

 Hệ quản trị CSDL SQL Server

4

9

 Thực hành Xử lý ảnh, thiết kế logo, biểu tượng

4

10

 Lập trình ứng dụng văn phòng

4

11

 Quản trị hệ thống Microsoft

4

12

 Quản trị hệ thống Linux

4

13

 Dự án mã nguồn mở

4

E.

 THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN (HOẶC THI) TỐT NGHIỆP

20

 

 TỔNG CỘNG

182

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top