Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin ngày 03/12/2017 tại Viện Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng


Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin ngày 03/12/2017 tại Viện Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

NỘI DUNG THI HẾT MÔN:

1. Ngành:

- Quản trị kinh doanh: CD9, CD11, CD13, DCD9, DCD11, DCD13, DKD5, DKD7, DKD9, DKD11, DKD13, OD5, OD7, OD13
- Kế toán: AD11, AD13, BCD11, BCD13, BKD5, BKD7, BKD9, BKD11, BKD13, ED5, ED7, ED9, ED11, ED13, FD5, FD7, FD13,
- Công nghệ thông tin: SD7, ICD7, IKD5, IKD7, IKD9, HD5, HD7, QD5, QD13
 

2. Thời gian: 07h30 đến 17h00 ngày 03/12/2017

3. Địa điểm: Viện Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng: 295 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng : 

Link sơ đồ đường đi

 

Vì lịch thi các lớp khác nhau 

Vui lòng xem chi tiết :
Lịch thi hết môn tại đây

 
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top