Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng ngày 17/12/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)


Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng ngày 17/12/2017 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường) Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

NỘI DUNG THI HẾT MÔN:

1. Ngành:

- Quản trị kinh doanh: OD42, OD44, OD46
 
 

2. Thời gian: 07h30 đến 12h30 ngày 17/12/2017

3. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh Tế - Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM
Link sơ đồ đường đi

Vì lịch thi các lớp khác nhau 

Vui lòng xem chi tiết :
Lịch thi hết môn tại đây

 
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top