Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Mô hình đào tạo


Để tạo được thành công HOU-TOPICA sử dụng mô hình 4H quan tâm đến nhiều khía cạnh trong đào tạo.        1) Sinh viên:


HOU-TOPICA rất chú trọng đến chất lượng đầu vào của sinh viên. Cố gắng tuyển chọn đúng người muốn học, chăm chỉ và có khả năng học tập tốt. Bản thân việc học tập và sự chăm chỉ, chú tâm cho học hành của sinh viên quyết định lớn đến chất lượng của chương trình. 


4h_Model

 

          (2) Hoạt động:

 

Tất các các hoạt động hỗ trợ việc học tập của học viên đều được HOU-TOPICA quan tâm. Từ việc tuyển chọn giảng viên, phát triển tài liệu, nâng cao dịch vụ hỗ trợ học tập, nâng cao chất lượng công nghệ, cơ sở vật chất đến việc quan tâm theo dõi, khích lệ tinh thầnh học tập của học viên. Các hoạt động được triển khai đồng bộ để tạo nên kết quả tốt nhất.


          (3) Hiệu quả:


Hiệu quả của chương trình được chứng minh tốt nhất khi học viên ra trường đạt được kết quả làm việc tốt, thăng tiến và có vị trí trong xã hội. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ các thành tích học tập và hoạt động xã hội của học viên cũng là nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả của chương trình.


         (4) Hình ảnh:


Các điểm tốt đó cho xã hội (doanh nghiệp, các tổ chức, báo chí, phụ huynh, ...) thì sẽ vòng xoáy mở rộng các hoạt động khác. Vì thế, HOU-TOPICA rất chú trọng đến việc thông tin đầy đủ, rõ ràng tới các doanh nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, ... để họ luôn có cái nhìn xác thực về chương trình.

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top