Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Nhập môn Internet và E-Learning


05.Nhap_mon_IEChủ biên: PGS.TS. Nguyễn Quang Hoan (Chủ biên)

                   ThS.Nguyễn Thành Trung
                   ThS. Chu Quang Ngọc

Xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục

Số trang: 132

Giáo trình Nhập môn Internet và E-learing nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Internet, cách sử dụng các dịch vụ của Internet để phục vụ cho quá trình tự học, tự nghiên cứu và trao đổi kiến thức theo hình thức giáo dục E-Learning.
Môn học cũng giới thiệu các kiến thức cơ bản về E-Learning, các khái niệm, các đặc điểm, cấu trúc của hệ thống cũng như phương pháp và quy trình học E-Learning. Giúp học viên có thể sửa dụng internet để học tập trực tuyến. Kết thúc môn học này, học viên có thể:
- Nắm được thế nào là mạng Internet, cấu trúc của Internet ra sao.
- Hiểu được tác dụng của địa chỉ IP và tên miền. Nhận biết được địa chỉ IP nào hợp lệ. Nhận biết được tên miền thuộc lĩnh vực nào và quốc gia nào.
- Hiểu và giải thích được hoạt động của các dịch vụ trên Internet.
- Biết cách duyệt web, gửi thư điện tử, tải tệp tin trên mạng internet, thảo luận trực tuyến và tham gia diễn đàn.
- Nắm được thế nào là E-Learning, ưu, nhược điểm của E-Learning và hiểu được hoạt động của hệ thống E-Learning.
- Nắm được quy trình học của hệ thống E-Learning.
- Biết học tập E-Learning trên hệ thống E-Learning của Viện Đại Học Mở Hà Nội
Nội dung gồm 5 bài:
- Bài 1: Tổng quan về Internet
- Bài 2: Các dịch vụ Internet thông dụng
- Bài 3: Giới thiệu giáo dục điện tử
- Bài 4: Phương pháp và quy trình học E-Learning
- Bài 5: Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top