Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Phương pháp đào tạo


Phuong_phapHOU-TOPICA ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong toàn bộ hoạt động đào tạo. Các nội dung thảo luận nhóm, nhập vai, thực hành, trò chơi giáo dục được áp dụng thường xuyên trong các giờ học online và offline. HOU-TOPICA phối hợp với các giảng viên doanh nghiệp tham gia giảng dạy qua mạng và trong các buổi offline ở hơn 80% các môn học. Sự tham gia của các giám đốc, trưởng phòng, chuyên viên cao cấp góp phần nâng cao tính thực tiễn của quá trình học tập.


HOU-TOPICA có dịch vụ hỗ trợ học viên thông qua các Cố vấn học tập trực 8-24h cả 7 ngày trong tuần. Các lớp được chia thành các nhóm nhỏ, được tổ chức giao lưu trao đổi thường xuyên, tạo sự gắn kết giúp nhau nâng cao tinh thần học tập. HOU-TOPICA sử dụng phương pháp đánh giá thường xuyên để đánh giá kết quả học tập, phù hợp với các quy chế và chuẩn chung của Bộ và các chuẩn ngành quốc tế. Tại HOU-TOPICA, mỗi môn học thường kéo dài trong 9 tuần với 2 buổi học tập trung và 1 buổi thi hết môn, còn lại các học viên học qua elearning.


Quá trình học tập của học viên trải qua 4 giai đoạn cơ bản:
(1) Học lý thuyết (Lecture): Học viên tự xem tài liệu (sách và video)
(2) Trao đổi giải đáp thắc mắc (Interaction): Học viên trao đổi các thắc mắc với giảng viên, cố vấn học tập và thảo luận với nhau thông qua hệ thống elearning của chương trình hoặc tại các buổi học tập trung (offline)
(3) Làm bài tập tình huống (Practice): Sau mỗi học phần sẽ có các bài tập trắc nghiệm luyện tập (quiz) và bài tập tình huống. Học viên sẽ làm bài để luyện tập về môn học.
(4) Kiểm tra đánh giá (Examination): Kết thúc mỗi môn học sẽ có bài kiểm tra hết môn (làm bài tập trung). Ngoài ra, trong quá trình học sẽ có các bài kiểm tra điều kiện theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm học viên cần hoàn thành trên mạng.
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top