Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Thành tựu


Với các nỗ lực không ngừng, chương trình đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín:

Năm 2006:

* Ngân hàng thế giới (World Bank): bình chọn CRC-TOPIC vào Top 4/62 vườn ươm doanh nghiệp điển hình toàn cầu.


Năm 2007:

* Development Gateway Award: bình chọn TOPIC64 vào Top 7/160 chương trình ứng dụng tin học xuất sắc toàn cầu
* Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á / SEAMOLEC: trao giải thưởng "Học liệu xuất sắc nhất" cho Học liệu đa phương tiện "Tự học Tin học cơ bản"Năm 2008:

* Stockholm Challenge Award: bình chọn TOPIC64 vào Top 4/132 dự án ứng dụng CNTT trong giáo dục xuất sắc toàn cầu

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top