Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Toán Cao Cấp 1


toan_cao_cap_1Chủ biên: TS. Trần Xuân Tiếp

                   ThS. Nguyễn Danh Tú

Xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Số trang: 156

Toán Cao Cấp 1 - Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học bao gồm: Hàm số và giới hạn; Hàm nhiều biến; Các bài toán cực trị; Phép tính tích phân ;

Phương trình vi phân. Các kiến thức được lựa chọn để đưa vào nội dung chương trình học phần này căn cứ trên nhu cầu sử dụng toán học. Đó là các công cụ không thể thiếu được phục vụ cho việc phân tích tĩnh và phân tích động. Cùng với việc trang bị kiến thức toán học, môn học này còn giúp học viên bước đầu làm quen với việc sử dụng công cụ toán học, áp dụng các kiến thức toán học vào thực tế qua các case dẫn nhập trước mỗi bài học.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top