Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


TPHCM, 13/06/2010, Học và thi các lớp ngành: Tin học, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng


Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch học tập trung và thi hết môn

Học viên:
  • Lớp 094221C5, 094221C7, 094221D5, 094221D7 ngành Quản trị Kinh Doanh
  • Lớp 094121A5, 094121B5, 094121E4 ngành Kế toán
  • Lớp 094121K2 ngành Tài chính - Ngân hàng
  • Lớp 091121G4-H4 ngành Tin học
Địa điểm:
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Thời gian:
Ngày 13 tháng 6 năm 2010


Xem chi tiết:
Kế hoạch học tập trung ngày 13/6/2010
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top