Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Các phương pháp kế toán cơ bản
Thứ 2, ngày 22/12/2008 11:14:07

Các phương pháp kế toán cơ bản Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng một trong hai phương pháp kế toán làm nền tảng cho hệ thống kế toán: Kế toán dồn tích (Accrual basis) và Kế toán dựa trên dòng tiền (Cash basis). Chế độ kế toán Việt Nam quy định các doanh nghiệp phải hạch toán kế toán dựa trên phương pháp kế toán dồn tích nhằm đảm bảo tính Phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Nền giáo dục thứ hai
Thứ 6, ngày 19/12/2008 11:31:49

Nền giáo dục thứ hai Bay trong không khí, chuyện phiếm với bạn bè, dịch chuyển bằng "teleport", mua sắm, kinh doanh..., giờ đây người dùng Second Life còn có thể đến trường và đi học.

Bạn biết gì về ngành quản trị kinh doanh
Thứ 4, ngày 17/12/2008 10:34:39

Bạn biết gì về ngành quản trị kinh doanh Ngành quản trị kinh doanh đào tạo những gì? Sinh viên học ngành quản trị kinh doanh sẽ làm việc như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ trả lời các câu hỏi này.

IT không dành cho người không tự học
Thứ 2, ngày 15/12/2008 14:36:28

IT không dành cho người không tự học   Nhiều kỹ sư công nghệ thông tin than vãn: "Công việc thực tiễn sao khó thế, khác với những gì đã được học ở trường quá!".

Khung chương trình đào tạo Công Nghệ Tin học
Thứ 5, ngày 11/12/2008 11:38:52

Nội dung môn học trong ngành Tin học

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top