Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Học liệu đa phuơng tiện “tin học cơ bản” trên nền tảng giáo trình UP
Thứ 2, ngày 07/07/2008 16:54:03

Học liệu đa phuơng tiện “tin học cơ bản” trên nền tảng giáo trình UP Sau khi nghe một số trường trong cả nước trình bày, Thạc sỹ Phạm Minh Tuấn đã trình bày phương pháp và quá trình phát triển bộ học liệu đa phương tiện "tin học cơ bản".

Vườn ươm doanh nghiệp CRC-TOPIC: Hai giải thưởng quốc tế liên tiếp trong một tháng
Thứ 2, ngày 07/07/2008 16:50:30

Vườn ươm doanh nghiệp CRC-TOPIC:  Hai giải thưởng quốc tế liên tiếp trong một tháng Ngày 6/11/2006, Vườn ươm CRC-TOPIC được World Bank lựa chọn vào Top 4 đơn vị điền hình trong số 62 Vườn ươm trên toàn cầu. Tiếp đó, ngày 5/12/2006, chương trình TOPIC64 của Vườn ươm được chọn vào Top 7 xuất sắc nhất trong số 160 chương trình tin học được đề cử giải thưởng "Development Gateway Award"

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top