Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng ngày 04/11/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 31/10/2018 17:45:52

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: - Kế toán: FD8 - Tài chính ngân hàng: TD4, TD14  - Quản trị kinh doanh: OD16, OD18, OD32, OD34, OD72, OD74 Thời gian: 07h30 đến 17h30 ngày 04/11/2018 Địa điểm Trường Trung cấp Âu Việt - Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM Link sơ đồ ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán ngày 28/10/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 3, ngày 23/10/2018 18:02:35

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: - Kế toán: FD6 - Quản trị kinh doanh: OD36, OD38, OD40, OD68, OD70 Thời gian 07h30 đến 12h00 ngày 28/10/2018 Địa điểm Trường Trung cấp Âu Việt - Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM - Link sơ đồ đường đi tại đây - Lịch thi hết ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng ngày 28/10/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 3, ngày 23/10/2018 18:00:06

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 14/10/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 3, ngày 09/10/2018 17:04:11

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:

Lịch thi hết môn các lớp ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán ngày 14/10/2018 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 3, ngày 09/10/2018 17:00:47

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo:

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top