Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh ngày 01/12/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 27/11/2019 09:37:49

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: Quản trị kinh doanh: OD76 Thời gian 07h30 đến 11h30 ngày 01/12/2019 Địa điểm: Trường Trung cấp Âu Việt, số 15, Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM Link sơ đồ đường đi: Link sơ đồ đường đi Vì lịch thi các lớp khác nhau vui lòng ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng ngày 24/11/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 4, ngày 20/11/2019 09:33:28

Nội dung thi hết môn Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành:   - Quản trị kinh doanh: OD48, OD50  - Kế toán: FD12  - Tài chính ngân hàng: TD10   Thời gian 07h30 đến 12h30 ngày 24/11/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Vạn Tường - Số 469 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM Link ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh Lịch thi lại dành cho SV đăng kí thi lại ngày 10/11/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Vạn Tường)
Thứ 6, ngày 08/11/2019 10:34:21

Nội dung thi hết môn Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: - Quản trị kinh doanh: OD64, OD56, OD58, OD60, OD62   Thời gian 07h30 đến 17h30 ngày 10/11/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Vạn Tường - Số 469 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Tp.HCM Link sơ đồ đường đi Xem chi tiết vui lòng xem chi tiết ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng Lịch thi lại dành cho SV đăng kí thi lại ngày 10/11/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 6, ngày 08/11/2019 10:31:18

Nội dung thi hết môn Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: - Quản trị kinh doanh: OD66 - Kế toán: FD14, FD16 - Tài chính ngân hàng: TD14, TD12   Thời gian 07h30 đến 17h30 ngày 10/11/2019 Địa điểm Trường Trung cấp Âu Việt, số 15, Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM - ...

Lịch thi hết môn các lớp ngành Quản trị kinh doanh, ngày 03/11/2019 tại TP HCM (Cơ Sở Trường TC Âu Việt)
Thứ 4, ngày 30/10/2019 15:06:39

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo lịch thi hết môn của các lớp ngành: Quản trị kinh doanh: OD68, OD70, OD72, OD74 - Thời gian 07h30 đến 17h30 ngày 03/11/2019 - Địa điểm: Trường Trung cấp Âu Việt, số 15, Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM Link sơ đồ đường đi - Lịch thi hết môn tại ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top